Farnost Archlebov

Historie zvonů

Jste zde: www.farnost.archlebov.cz » Historie » Historie zvonů

Z historie zvonů je známo, že jich na věži bývalo několik. Z nich se zachoval jen nejstarší zvon z roku 1558. Druhým známým zvonem je zvon darovaný kostelu knížetem Maxmiliánem III. z Lichtenštejna v roce 1690. Nesl český nápis: „TENTO ZWON GEST LIT POMOCI G.O.K.M.MAX.Z.LICHT.KE CTI SEBA.ROCHA A.D. 1690“. Když pukl, byl roku 1892 přelit. Třetí známý zvon zvoníval na sanktusové věžičce při pozdvihování. Měl nápis: „S.S.Fabiane a Sebestiane, orate pro nobis 1834“. Zvon byl roku 1892 přelit a nesl nápis: „Ke cti sv. Šebestiána a Rocha 1892“. Sanktusová věžka byla v roce 1844 odstraněna po události, kdy právě při zvonění pozdvihování do ní uhodil blesk, zabil zvoníka a poškodil vížku, střechu i římsku kostela. I když není zápisu, jen paměť starých farníků říká, že v době I. světové války byly odebrány zvony. Jedná se pravděpodobně o tyto dva, lité 1892.

Po I. světové válce v roce 1922 byly pořízeny dva nové zvony (není o nich zápis), které v době protektorátu byly zase odebrány k válečným účelům. Památný zvon byl před blížící se frontou v roce 1945 zakopán do země, a tak uchráněn před možným zničením. Po válce byly zvony hledány v Praze a v Hamburku, ale již nalezeny nebyly. Tehdy si chtěli farníci opět pořídit nové zvony. Zasáhla však nepřízeň doby po únoru 1948. Teprve v roce1994 si farníci z Archlebova a Dražůvek pořídili nové zvony ke starému památnému zvonu z roku 1558.

Velkou štědrostí farníků byly pořízeny v roce 1994 tři nové zvony. Ulila je zvonařská dílna paní Marie Tomáškové-Dietrichové v Brodku u Přerova. Tóny zvonů navrhl s ohledem na dosavadní zvon Mgr. Petr Janda. Diecézní kampanolog z Brna. Výzdobu a reliéfy navrhl místí duchovní správce, výtvarně zpracovala Věra Kunčarová, akademická sochařka z Uherského brodu.

1. zvon váží 320 kg, má tón C

Nápis na horním okraji zvonu je latinský a v překladu zní: „Ke cti Boha všemohoucího a Divotvůrkyně žarošské – Archlebov A.D.1994“.

Reliéfy: Přední strana má Pannu Marii Žarošskou, po její pravé straně stojí sv. Bernard, zakladatel cisterciáckého řádu, jehož kněží působili v Archlebově, po levé straně klečí Josef Němec z Archlebova. Panna Maria má pod nohama znak cisterciáckého řádu. Na protější straně je v reliéfu Ukřižovaný s rukou Boha Otce a s Duchem svatým, znázorněným holubicí. Pod reliéfy je český nápis: „Stará Matko Boží Žarošská, zůstaň Matkou lidu svému“.

2. zvon váží 188,5 kg a má tón Es

Nápis na horním okraji je latinský a v překladu zní: „Ke cti sv. Cyrila a Metoděje a patronů Moravy – Archlebov – A.D. 1994“.

Reliéfy: Na přední straně jsou vyobrazeni sv. Cyril a Metoděj, po jejich pravé straně sv. Jan Sarkander a sv. Klement M. Dvořák, po levé straně sv. Anežka Česká a sv. Zdislava. Pod sv. bratřími je ve znaku moravská orlice. Na protější straně zvonu je portrét ctihodného sluhy Božího dr. Antonína Cyrila Stojana, který v Archlebově osobně byl a kázal. Pod reliéfy je český nápis: „Dědictví otců, víru cyrilometodějskou, zachovej nám, Pane“.

3. zvon váží 122,5 kg a má tón F

Na horním okraji je latinský nápis. V překladu zní: „Ke cti sv. Šebestiána, Rocha a Václava – Archlebov – A.D. 1994“.

Reliéfy: Na přední straně jsou vyobrazeni patroni Archlebova a kostela sv. Šebestián a Roch, pod nimi je ve znaku pečeť Archlebova. Na protější straně patron přifařených Dražůvek sv. Václav. Pod reliéfy je český nápis „Proste za naši farnost“ a „Nedej zahynouti nám ni budoucím“.

4. zvon není zvážen (jeho váha se odhaduje kolem 100 kg) a má tón Gis

Ulil jej v roce 1558 zvonař Filip Kovář z Vyškova. Má staročeský nápis: „MILVGTE SPRAVEDLNOST KTERZIZ SOVDITE ZEMI SMISLTE O PÁNOV BOHV 1558 FK“.

Nové zvony i památný starý zvon byly posvěceny v neděli 14. srpna 1994 strahovským opatem Michaelem Josefem Pojezdným za veliké účasti domácího i okolního.

Pro instalaci nových zvonů byla pořízena do věže i nová stolice, která nahradila starou červotočivou. Také byly probourány zčásti zazděné okenice, aby se hlas zvonů lépe nesl nad městečkem.

Zdroj: Marian Rudolf Kosík – Farní kostel sv. Šebestiána a Rocha v Archlebově

zpět na stránku Historie

Aktuálně

Nová fotogalerie

přidáno 1.7.2018

Byla přidána nová fotogalerie „Farní táborák“.

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 7.1.2018

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Novoroční koncert - Neděle 14.ledna 2018 v 17h“.

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 25.10.2017

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Pobožnost na hřbitově s modlitbou za zemřelé - Neděle 5.11.2017 v 15:30 v Archlebově“.

Zobrazit všechny aktuality


nahoru

povlečení