Farnost Archlebov

Kněží v Archlebově

Jste zde: www.farnost.archlebov.cz » Historie » Kněží v Archlebově

Fabián Roučka, O.Cist. (1784 – 1796)

Narodil se roku 1745 ve Žďáře nad Sázavou, na kněze byl vysvěcen roku 1772. Působil na Velehradě. Po zrušení velehradského kláštera cisterciáků byl v roce 1784 jmenován lokálním kaplanem v Archlebově. Protože neměl ještě postavenou faru, bydlel přes 2 roky u Jana Němce v č. 125. On byl také jedním z iniciátorů přenesení milostné sochy Staré Matyky Boží z rezidence do Žarošic o Zlaté sobotě 11.9.1785. V roce 1796 byl přeložen do Kdousova. Zemřel 13.5.1811.

Karel Widholtz (1796 – 1802)

Narodil se roku 1746 v Pavlově. Na kněze byl vysvěcen roku 1770. Působil v Nikolčicích, odkud přišel 20.12.1796 do Archlebova, ale už 10.9.1802 zde zemřel a byl i pochován.

Petr Maštalíř (1803 – 1807)

Narodil se roku 1752 v Dačicích, na kněze byl vysvěcen 15.9.1777 ve Vídni. Farářem se stal v Dalečíně. Rezignoval a v roce 1803 odešel na faru v Archlebově, kde prožil těžkosti napoleonské bitvy u Slavkova. Za jeho duchovní správy vizitoval dne 7.5.1807 lokálii v Archlebově a biřmoval zde 84 biřmovanců brněnský biskup Vincenc Josef Schrattenbach. P. Maštalíř zemřel v Archlebově 22.10.1807 a byl zde i pohřben.

Petr Hlubek (1808 – 1809)

Narodil se roku 1753 v Chabišovicích ve Slezsku. Na kněze byl vysvěcen 24.10.1784 v Olomouci. Působil jako kaplan v Ivanovicích a jako lokalista v Bohdanicích. V Archlebově byl necelé dva roky. Koncem roku 1809 byl ustanoven farářem v Kučerově. Zemřel 2.6.1824.

František Kříž (1810 – 1812)

Narodil se roku 1756 v Telči. Na kněze byl vysvěcen roku 1780. Do Archlebova přišel z Ochoze, kde byl lokálním kaplanem. Avšak už 26.8.1812 v Archlebově zemřel a byl zde pochován.

Martin Vohralík (1813 – 1822)

Narodil se v roce 1764 v Holicích v Čechách. Na kněze byl vysvěcen 25.3.1792. Do Archlebova přišel v roce 1813 ze svého působiště v Bošovicích a Lovčičkách. Za jeho duchovní správy vizitoval dne 6.6.1820 Archlebov brněnský biskup Václav Urban Stuffler. V roce 1822 byl ustanoven farářem v Přibyslavicích. Zemřel 1.2.1846.

Rudolf Kies (1823 – 1851)

Narodil se 7.11.1782 v Královopolských Vážanech u Rusínova. Na kněze byl vysvěcen roku 1806. Působil v Lulči, v Nížkovicích a v Archlebově, odkud odešel roku 1851 na odpočinek. Zemřel 23.2.1853.

Josef Trávníček (1852 – 1854)

Narodil se roku 1794 v Myslibořicích. Na kněze byl vysvěcen roku 1817. Působil v Dubňanech, v Lomnici, na Fryšavě, v Bedřichově, Neslovicích a v Archlebově, odkud odešel roku 1854 na odpočinek.

Josef Janeček (1854 – 1867)

Narodil se roku 1794 v Bukvicích v Čechách. Na kněze byl vysvěcen roku 1823 v Brně. Působil v Troubsku, Novém Rusínově, Olešnici, Rovečném a Bohuňově. Od roku 1854 až do své smrti dne 6.1.1867 působil v Archlebově.

Jan Vopelka (1867 – 1893)

Narodil se 12.1.1821 v Horní Slatině. Na kněze byl vysvěcen 6.8.1846. Působil v Horních Kounicích, v Novém Veselí, v Budči, Litohoři a Líšni, jako farář v Krásné u Nového Města. Do Archlebova nasoupil 17.12.1867. Po odchodu na trvalý odpočinek v roce 1893 žil v domě naproti fary, kde 13.1.1897 zemřel a byl pohřben uprostřed hřbitova. Farníci mu pořídili mramorový kříž s nápisem: „Stádečko své věrně chránil, dobrý boj zde bojoval, církev svatou státně hájil, vlast svou vřele miloval, odebral se k světa vládci, on mu rány zahojí, tam si oddechne po práci, odpočine v pokoji“.

Josef Jurek (1893 – 1925)

Narodil se 9.5.1855 v Novém Telečkově, farnost Rudíkov. Na kněze byl vysvěcen 22. 7.1881 v Brně. Působil v Bobrové, v Brně-Bystrci, Palupíně u Telče a v Archlebově. Na trvalý odpočinek odchází 1.4.1924 do Brna-Juliánova, kde 7.1.1935 zemřel a byl pohřben na dnes už zrušeném hřbitově v Juliánově.

Jan Šoupal (1925 – 1933)

Narodil se 5.9.1870 v Bohdanicích. Na kněze byl vysvěcen 26.7.1896 v Brně. Působil v Troubsku, Bobrové, Předíně, Rokytnici, Olešné, Újezdě u Černé Hory, Letovicích, Mrákotíně, Deblíně. Jako farář na Fryšavě u Nového Města a v Dlouhé Lhotě. 30.8.1924 byl jmenován farářem v Archlebově. 1.3.1933 odešel na odpočinek do Bosonoh, kde 2.4.1949 zemřel. byl horlivým knězem, pečlivě se staral o chrám Páně i farní budovy.

František Krejčí (1933 – 1951)

Narodil se 5.11.1883 v Březníku. Na kněze byl vysvěcen 18.7.1909 v Brně. Do Archlebova přišel z Velkého Újezdu, kde se pro zdravotní obtíže vzdal farářského místa, 1.10.1933. Zde působil až do svého odchodu na odpočinek 30.11.1951. Po odchodu žil v Újezdě u Brna. Zemřel 31.1.1965 a byl pohřben v Břežníku u Náměště nad Oslavou.

Jaroslav Zapletal (1951 – 1987)

Narodil se 30.1.1922 v Koryčanech, ale vyrostl v Dolních Kounicích. Na kněze byl vysvěcen 5.7.1948 v Brně na Petrově a jako novokněz ustanoven kaplanem v Žarošicích. Po uvolnění archlebovské fary je zde jmenován duchovním správcem. O svěřené duše se staral do posledního dechu. V roce 1954 mu byl svěřen do duchovní správy i sousední Věteřov. Kněz obětavý a horlivý, oblíbený, velký ctitel Panny Marie, který všechny své síly a celý kněžský život věnoval svým farníkům. Zemřel 6.3.1987 a za velké účasti lidu byl pohřben na archlebovském hřbitově 12.3.1987.

Marian Rudolf Kosík, O.Praem. (1987 – 1996)

Narodil se 28.12.1951 v Šaraticích. Na kněze byl vysvěcen 26.6.1983 v Brně. Působil ve Žďáře nad Sázavou u sv. Prokopa, v Batelově a Panských Dubenkách. Od 1.5.1987 byl jmenován farářem v Archlebově, administrátorem ve Věteřově a v Bohuslavicích u Kyjova. Od 15.9.1991 byl jmenován také duchovním správcem v Žarošicích. Časem byl vyvázán z duchovní správy ve Věteřově a Bohuslavicích. 15.11.1996 byl přeložen na faru novoříšských premonstrátů v Brně-Židenicích.

Pavel Kopecký (1996 - 2001)

Narodil se 23.6.1952 v Brně. Na kněze byl vysvěcen 28.6.1981 v Brně. Působil v Novém Městě na Moravě, Starém Petříně, Křenovicích, Znojmě a Moravském Krumlově. 15.11.1996 byl jmenován farářem v Žarošicích a administrátorem v Archlebově.

František Putna (1.7.1999 – 31.12.1999)

jáhen

Miroslav Němeček (1.7.2000 – 31.1.2001)

farní vikář (kaplan)

Jaroslav Kárník (1.2.2001 – 31.8.2004)

Josef Pohanka (1.9.2004 – 1.4.2006)

Josef Večeřa (1.4.2006 – dosud)

Působí také jako farní vikář v Žarošicích a Lovčicích.

Zdroj historických dat: Marian Rudolf Kosík – Farní kostel sv. Šebestiána a Rocha v Archlebově

Aktuální informace o místech působení kněží ve farnostech brněnské diéceze můžete najít na: http://www.biskupstvi.cz/katalog/statutarni_zastupci.php

zpět na stránku Historie

Aktuálně

Nová fotogalerie

přidáno 1.7.2018

Byla přidána nová fotogalerie „Farní táborák“.

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 7.1.2018

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Novoroční koncert - Neděle 14.ledna 2018 v 17h“.

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 25.10.2017

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Pobožnost na hřbitově s modlitbou za zemřelé - Neděle 5.11.2017 v 15:30 v Archlebově“.

Zobrazit všechny aktuality


nahoru

povlečení