Farnost Archlebov

Kapličky a kříže v Archlebově a jeho okolí

Jste zde: www.farnost.archlebov.cz » Historie » Kapličky a kříže

V polích jsou dvě kapličky ve slohu lidového baroka. Ústní podání traduje, že byly postaveny při cestě, kudy procházeli sv. Cyril a Metoděj.

Kaplička v Malenách měla obrázek s výjevem nalezení Panny Marie Žarošské Josefem Němcem, kaplička „V járu“ měla obrázek sv. Cyrila a Metoděje. Před touto kaplí je zbytek smírčího kříže, jemuž lid obecně říkal „cyrilometodějský“. V paměti starých lidí se uchovalo, že před zrušením desátků se u kaple odevzdávaly vrchnosti hrozny.

Barokní kříž z pískovce byl postaven v roce 1757 u č. 192 (u Škrhákového). Kříž měl pravděpodobně nápis, dnes již zcela nečitelný: „K větší cti a slávě svatého kříže postavil Josef Buchlovský. Ten čas posvěcen farářem paterem Isidorem Englerem“. Na zadní straně je letopočet 1757 a bylo tam ještě vytesáno „Obnoven 1883 a 1901“.

Křiž při silnici od Žarošic se nazývá „Černý“. Je litinový s reliéfem Matky Boží pod křížem, má kamenný podstavec. Na litinové tabulce je nápis: „V Ježíši Kristu záchrana světa“.

Na městečku je pískovcový kříž s nápisem: „Věnovali občané 1899“.

Za Archlebovem při cestě k Malénům je litinový kříž darovaný manžely Drozdovými. Tito manželé také darovali mramorový kříž u silnice do Ždánic. Byl však rozbitý a nyní má na mramorovém kvádru litinový kříž. Nápis: „Jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí povýšen být Syn člověka, aby žádný kdo věří v něho nezahynul, ale měl život věčný“. Na zadní straně: „Josef Drozd s manželkou Alžbětou věnují k oslavě Boží 1882“.

Při silnici ke Kyjovu postavili pískovcový kříž rodiče Berkovi na památku zemřelého syna. Křiž má nápis: „Postůj zde a uvažuj, člověče, pro hříchy tvé krev nevinná teče“. Na zadní straně stojí: „Ke cti a chvále Boží věnovali tento sv. kříž manželé František a Johanna Berkovi z Archlebova L.P.1912“.

Kříž na „Dílech“ je litinový na kamenném podstavci s nápisem: „Věnovala Anežka Talianová L.P. 1856“.

Žulový kříž na „Odměrách“ byl znovu postaven po 2. světové válce. V roce 1994 byl přenesen k „Salaši“.

Zdroj: Marian Rudolf Kosík – Farní kostel sv. Šebestiána a Rocha v Archlebově

zpět na stránku Historie

Aktuálně

Nová fotogalerie

přidáno 1.7.2018

Byla přidána nová fotogalerie „Farní táborák“.

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 7.1.2018

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Novoroční koncert - Neděle 14.ledna 2018 v 17h“.

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 25.10.2017

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Pobožnost na hřbitově s modlitbou za zemřelé - Neděle 5.11.2017 v 15:30 v Archlebově“.

Zobrazit všechny aktuality


nahoru

povlečení