Farnost Archlebov

Hřbitov a okolí kostela

Jste zde: www.farnost.archlebov.cz » Historie » Hřbitov a okolí kostela

Nejbližší okolí kostela je tvořeno vzorně upraveným hřbitovem, na němž se od nepaměti pohřbívá. Kdysi kostel byl obehnán pevnostní zdí se střílnami obdélníkového tvaru, což ukazuje na vysoké stáří malé pevnostní tvrze. Zde se utíkali Archlebovští před mnoha nepřáteli, kteří v těžkých dobách často plenili a pustošili okolí a zapalovali ubohá stavení. Dnes je hřbitov ohraničen zčásti litinovým plotem z roku 1935, zčástí novou zídkou. Jen několik metrů pevnostní zdi připomíná pevnou tvrz s kostelíkem uprostřed.

Na nejstarší části hřbitova je před kostelem umístěn velmi pěkný pomník z pískovce se jmény obětí obou světových válek z Archlebova. Pomník je darem občanů. Byl pořízen 1920. Na zadní straně je nápis: „K věčné památce na padlé vojíny světové války 1914 – 1918“.

Proti pomníku je umístěn litinový kříž s nápisem, který připomíná, že je na zdejším hřbitově pohřben Josef Němec z Archlebova č. 39, který v roce 1645 nalezl milostnou sochu Staré Matky Boží Žarošské, když ji nejprve Švédové obléhající Brno v residenci na Silničné uloupili a později v lese pohodili. V putně na hrozny ji přinesl do svého domu v Archlebově. Její zlato tak na slunci zářilo, že lidí myslili, že hoří. Po opravě byla socha zase postavena na oltáři poutního chrámu na Silničné.

Hlavní kříž na hřbitově má nápis: „Blahoslavení, kteří umírají v Pánu“. Z druhé strany: „Věnovali manželé Tomáš a Anna Horňákovi L. P. 1909“. U hlavního kříže se nachází kněžský hrob s novým pomníkem z roku 1995.

Před branou vedoucí na hřbitov a ke kostelu je při silnici postaveno překrásné barokní sousoší Kalvarské skupiny. Sochy jsou z vápence, podstavec z pískovce.

U brány ve zdi je vsazena kamenná deska s monogramem JHS a letopočtem 1676. Původ kamene není znám, může se jednat o památku na jezuitské misie. Podobně za branou hřbitova je pískovcový jehlan s letopočtem 1678. Je pravděpodobné, že jde o zbytek kamenného kříže.

Do těsné blízkosti kostela byl přemístěn kříž ze slezského mramoru od zbořeného domu naproti obecního úřadu. Na kříži je nápis: „Z hluboké úcty k nejsv. srdci Páně na památku přítomnosti nejdůst. p. biskupa v Archlebově r. 1891 věnovali manželé Růžičkovi“.

Po pravé straně vstupní brány ke kostelu je nově vybudovaná kaplička s výklenkem, do něhož bylo pořízena kameninová socha sv. Josefa. V roce 1997 byla ukradena.

Zdroj: Marian Rudolf Kosík – Farní kostel sv. Šebestiána a Rocha v Archlebově

zpět na stránku Historie

Aktuálně

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 18.10.2021

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech budou v neděli 31. října odpoledne.“.

Zásvětná pouť do Žarošic - Neděle 25.7. v 11h

přidáno 11.7.2021

Sbírka na bohoslovce vynesla 9.650,- Kč.

přidáno 11.7.2021

Pán Bůh odplať Vaši štědrost!

Zobrazit všechny aktuality


nahoru

povlečení