Farnost Archlebov

Historie farnosti

Jste zde: www.farnost.archlebov.cz » Historie » Historie farnosti

Z dávných časů toho moc nevíme. Jisté je, že se náboženský život utvářel pod vlivem velmi významného poutního místa u Staré Matky Boží mezi vinicemi, v žarošické farnosti, do níž Archlebov po dlouhá staletí patřil.

V době velkofarního zařízení byl Archlebov snad přifařen nejprve do Ždánic, později do Uhřic. Ale zdá se, že jakmile byla vytvořena farní správa v Žarošicích, byl Archlebov přifařen do nové farnosti. Dne 2. června 1326 olomoucký biskup Konrád I. povýšil kostel v Dambořicích na farní a vyňal polovinu vsi Dambořic z farnosti kostela žarošského. Můžeme tedy uznat, že tehdy Archlebov se Žarošicemi tvořili jednu farnost.

Podle půhonů je jisté, že v 15. století stála v Archlebově velká kaple, která měla i svůj majetek. Výslovně se o ní hovoří k roku 1437. Zasvěcení neznáme. Jako domněnka je uváděn titul Panny Marie.

V pohnutém 16. století, kdy v okolí bylo dost stoupenců Jednoty bratrské, byla jimi kaple užívána. Definitivně byli stoupenci Jednoty bratrské vypovězeni roku 1622. V té době byla kaple značně zchátralá. Proto dal majitel Archlebova, kníže Maxmilián z Lichtenštejna, zhotovit plány na její obnovu. Začíná se hovořit o kostele. Po opravách v roce 1639 byl kostel zasvěcen patronům proti moru sv. Šebestiánu a Rochovi. Za sto let se ukázalo, že kostel je malý a pro obyvatele Archlebova nedostačující. Tehdejší majitel Archlebova kníže Václav z Lichtenštejna nechal v létech 1729 až 1731 vystavět nový prostorný chrám v ose východ – západ, kde na západním průčelí zůstala stará raně barokní hranolovitá věž. Vstup do nového kostela zůstal z podvěží zaklenutého valenou klenbou s výsečemi.

Zdroj: Marian Rudolf Kosík – Farní kostel sv. Šebestiána a Rocha v Archlebově

zpět na stránku Historie

Aktuálně

Nová fotogalerie

přidáno 1.7.2018

Byla přidána nová fotogalerie „Farní táborák“.

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 7.1.2018

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Novoroční koncert - Neděle 14.ledna 2018 v 17h“.

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 25.10.2017

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Pobožnost na hřbitově s modlitbou za zemřelé - Neděle 5.11.2017 v 15:30 v Archlebově“.

Zobrazit všechny aktuality


nahoru

povlečení