Farnost Archlebov

Elektronická nástěnka – příspěvek

Jste zde: www.farnost.archlebov.cz » Elektronická nástěnka » Příspěvek

Výtěžek tříkrálové sbírky 2010 činí v Archlebově 24 560,- Kč Oblastní charita Hodonín tímto děkuje

všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Záměry pro využití Tříkrálové sbírky na rok 2010:
-pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci
-humanitární pomoc do zahraničí, pečovatelská služba v Rumunsku, pomoc dětskému domovu v Pietroasa Mare, výstavba školy v Kongu
-podpora stávajících projektů Oblastní charity Hodonín
-pomoc při neočekávaných živelných katastrofách
-podpora nových forem pomoci v sociální a zdravotní oblasti
-pomoc při tvorbě dobrovolnického týmu psychosociální pomoci, tj. proškolení a vybavení

zpět na stránku Elektronická nástěnka

Aktuálně

Zásvětná pouť do Žarošic - Neděle 25.7. v 11h

přidáno 11.7.2021

Sbírka na bohoslovce vynesla 9.650,- Kč.

přidáno 11.7.2021

Pán Bůh odplať Vaši štědrost!

Sbírka na Podluží vynesla: 59.340,- Kč.

přidáno 8.7.2021

Pán Bůh odplať Vaši štědrost!

Zobrazit všechny aktuality


nahoru

povlečení