Farnost Archlebov

Elektronická nástěnka – příspěvek

Jste zde: www.farnost.archlebov.cz » Elektronická nástěnka » Příspěvek

Oznámení z 2. neděle postní - 5.3.2023

Modleme se každý večer v 21 hod. modlitbu Otče náš s o. biskupem Pavlem (viz pastýřský list na Popeleční středu).
Zemřela paní Věra Kosíková, maminka o. opata Mariána Kosíka. Rozloučení s ní proběhne v sobotu 11. března v 10 hod. v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích. RIP!
Sbírka na potřeby farnosti vynesla částku 5510,- Kč.
Setkání Modliteb matek v komunitním centru OÚ Želetice v sobotu 11. března 2023 od 15 do 17 hod. Zveme všechny ženy, které by se rády společně modlily za své děti, i ty, které jsou již v MM zapojeny.
„24 HODIN PRO PÁNA“ bude letos z pátka na sobotu 17. - 18. 3. Vytvořme řetěz 24 hodin nepřetržité modlitby – od 15 hod. v pátek do 15 hod. v sobotu – můžete se po půlhodině zapsat na nástěnce – a ve vybraný čas se pomodlit např. růženec (sami či společně v rodině), číst Písmo sv., apod.
V Žarošicích: Adorace v kostele bude v pátek od 20 do 24 hod. Modlitba chval bude od 20 do 21 hod. Příl. ke sv. smíření od 20:30 do 21:30.
Tento čas budeme obětovat za mír ve světě, na Ukrajině, v naší vlasti, v na-šich rodinách i v našich srdcích.
Postní duchovní obnova v Žarošicích: sobota 18. 3. – téma: Láska a oběť, stupně lásky – vede P. Jiří Plhoň – program:
8:00 mše sv.
po mši sv. káva na faře (možnost přinést drobné občerstvení)
9:00 1. přednáška v kostele
9:45 přestávka (občerstvení na faře)
10:30 2. přednáška
11:00 adorace
11:30 zakončení sv. požehnáním
Ratolesti kočiček na Květnou neděli si zařizuje každý sám. Pokud máte někdo možnost zajistit ratolesti i pro ostatní (větší množství), kontaktujte, prosím, p. faráře.
Farní pouť 1. května 2023 se letos uskuteční směrem na Vysočinu. Navštívíme Křižanov (rodiště sv. Zdislavy), poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, žďárskou baziliku a pojedeme do Slavkovic do kostela Božího milosrdenství. Je možnost zúčastnit se společného oběda v restauraci Táferna – při přihlašování nahlaste, prosím, zda máte zájem o společný oběd (jednotné menu). Přihlašování v sakristii do konce března!!
Úklid kostela: Ždánská J., Hroudná R., Švábíková E., Staňková K.

zpět na stránku Elektronická nástěnka

Aktuálně

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 26.3.2023

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Velikonoční zpovídání v nejbližším okolí“.

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 26.3.2023

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Oznámení z 5. neděle postní - 19.3.2023“.

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 19.3.2023

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Oznámení z 4. neděle postní - 19.3.2023“.

Zobrazit všechny aktuality


nahoru

povlečení