Farnost Archlebov

Elektronická nástěnka – příspěvek

Jste zde: www.farnost.archlebov.cz » Elektronická nástěnka » Příspěvek

Oznámení ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie - 15.8.2021

• Hodová sbírka je určena na chrámové potřeby.
• V pátek nebude večerní mše svatá. Mešní úmysl bude odsloužen v pondělí 30. srpna.
• V pátek se dožívá 75 let náš biskup Vojtěch. Vzpomeňte v modlitbě.
• Do modliteb Božího lidu svěřujeme duši biskupa Petra Esterky, který tento týden zemřel v Kalifornii. Termín pohřbu v rodných Dolních Bojanovicích ještě nebyl stanoven.
• Od tohoto týdne se v pastoračních záležitostech už obracejte na nového farního vikáře P. Pavla Fatěnu.
• Úklid kostela: Doleželová M., Ždánská J., Stmisková L., Jetelinová A.

zpět na stránku Elektronická nástěnka

Aktuálně

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 18.10.2021

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech budou v neděli 31. října odpoledne.“.

Zásvětná pouť do Žarošic - Neděle 25.7. v 11h

přidáno 11.7.2021

Sbírka na bohoslovce vynesla 9.650,- Kč.

přidáno 11.7.2021

Pán Bůh odplať Vaši štědrost!

Zobrazit všechny aktuality


nahoru

povlečení