Farnost Archlebov

Elektronická nástěnka – příspěvek

Jste zde: www.farnost.archlebov.cz » Elektronická nástěnka » Příspěvek

Oznámení z 17. neděle v mezidobí - 25.7.2021

• Dnešní den je 1. Světovým dnem prarodičů a seniorů. V tento den je možné získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek (zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, či s úmyslem vykonat je při nejbližší možné příležitosti) pro věřící, kteří se zúčastní oslav tohoto dne po celém světě; pro staré a nemocné, kteří se zúčastní přenosu papežské mše svaté z Vatikánu nebo jiných oslav tohoto dne a obětují své modlitby a utrpení milosrdnému Bohu; a také pro věřící, kteří dnes stráví přiměřenou dobu návštěvou starých lidí, kteří se nacházejí v obtížné situaci (nemoc, opuštěnost apod.)
• V pondělí po mši svaté bude na faře organizační schůzka nedělního farního odpoledne, žádáme o účast každého, kdo je ochotný přiložit ruku k dílu a pomoci s průběhem slavnosti.
• Muže žádáme o pomoc s nachystáním farní zahrady (dovezení stanů, stolů a lavic), sraz v sobotu v 7.30 na Luži.
• V neděli 1. srpna při farní mši svaté v Archlebově i hodové mši svaté v Dražůvkách se budeme loučit s panem kaplanem o. Štěpánem.
• Úklid kostela: Chalupová L., Strmisková L., Poláčková R., Němcová H.

zpět na stránku Elektronická nástěnka

Aktuálně

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 18.10.2021

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech budou v neděli 31. října odpoledne.“.

Zásvětná pouť do Žarošic - Neděle 25.7. v 11h

přidáno 11.7.2021

Sbírka na bohoslovce vynesla 9.650,- Kč.

přidáno 11.7.2021

Pán Bůh odplať Vaši štědrost!

Zobrazit všechny aktuality


nahoru

povlečení