Farnost Archlebov

Elektronická nástěnka – příspěvek

Jste zde: www.farnost.archlebov.cz » Elektronická nástěnka » Příspěvek

Oznámení ze Slavnosti Seslání Ducha Svatého - 23.5.2021

• Vezmi a čti: Žalm 132 – 137
• Při pondělní mši svaté bude udělována svátost nemocných. Pomazání nemocných může přijmout každý katolík, který je vážně nemocný nebo dovršil důchodový věk a připravil se svátostí smíření. Mši svatou bude sloužit novokněz Jan Pavlíček, farní vikář v Brně u sv. Tomáše. Na závěr udělí novokněžské požehnání.
• Boží tělo oslavíme obvyklým způsobem v neděli 6. června. Prosíme rodiny o nazdobení oltářů.
• Svátost biřmování bude ve farnosti Želetice v sobotu 12. června v 15.00 h.
• Úklid kostela: Němcová J., Valová A., Sychrová M.

zpět na stránku Elektronická nástěnka

Aktuálně

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 18.10.2021

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech budou v neděli 31. října odpoledne.“.

Zásvětná pouť do Žarošic - Neděle 25.7. v 11h

přidáno 11.7.2021

Sbírka na bohoslovce vynesla 9.650,- Kč.

přidáno 11.7.2021

Pán Bůh odplať Vaši štědrost!

Zobrazit všechny aktuality


nahoru

povlečení