Farnost Archlebov

Elektronická nástěnka – příspěvek

Jste zde: www.farnost.archlebov.cz » Elektronická nástěnka » Příspěvek

Oznámení ze Slavnosti Seslání Ducha Svatého - 23.5.2021

• Vezmi a čti: Žalm 132 – 137
• Při pondělní mši svaté bude udělována svátost nemocných. Pomazání nemocných může přijmout každý katolík, který je vážně nemocný nebo dovršil důchodový věk a připravil se svátostí smíření. Mši svatou bude sloužit novokněz Jan Pavlíček, farní vikář v Brně u sv. Tomáše. Na závěr udělí novokněžské požehnání.
• Boží tělo oslavíme obvyklým způsobem v neděli 6. června. Prosíme rodiny o nazdobení oltářů.
• Svátost biřmování bude ve farnosti Želetice v sobotu 12. června v 15.00 h.
• Úklid kostela: Němcová J., Valová A., Sychrová M.

zpět na stránku Elektronická nástěnka

Aktuálně

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 19.3.2023

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Oznámení z 4. neděle postní - 19.3.2023“.

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 12.3.2023

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Oznámení z 3. neděle postní - 12.3.2023“.

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 6.3.2023

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Postní duchovní obnova v Žarošicích“.

Zobrazit všechny aktuality


nahoru

povlečení