Farnost Archlebov

Elektronická nástěnka – příspěvek

Jste zde: www.farnost.archlebov.cz » Elektronická nástěnka » Příspěvek

Oznámení z 7. neděle velikonoční -16.5.2021

• Vezmi a čti: Žalm 126 – 131
• Pomazání nemocných může přijmout každý katolík, který je vážně nemocný nebo dovršil důchodový věk a připravil se svátostí smíření. V Archlebově bude udíleno v pondělí 24. května.
• Svátost biřmování bude ve farnosti Želetice v sobotu 12. června v 15.00 h.
• Úklid kostela: Buchlovská A., Hořavová H., Buchlovská R., Němcová F.

zpět na stránku Elektronická nástěnka

Aktuálně

Nový příspěvek na nástěnce

přidáno 18.10.2021

Na elektronickou nástěnku byl vložen nový příspěvek „Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech budou v neděli 31. října odpoledne.“.

Zásvětná pouť do Žarošic - Neděle 25.7. v 11h

přidáno 11.7.2021

Sbírka na bohoslovce vynesla 9.650,- Kč.

přidáno 11.7.2021

Pán Bůh odplať Vaši štědrost!

Zobrazit všechny aktuality


nahoru

povlečení